Welkom op de website van de Protestantse gemeente in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl

 

 

  “Laat ons wat onze vaderen vertelden

  doorgeven en aan onze kinderen melden”

 

Psalm 78: 2, berijmd

 

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken