Welkom op de website van de Protestantse gemeente in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl

 “Laat ons wat onze vaderen vertelden doorgeven en aan onze kinderen melden” psalm 78:2 berijmd
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Chosen

 

 

 

 

Chosen volgen op facebook

 

ZANGDIENST

 

 Zondagavond 19 mei

 

Organist Hayo Halbesma

 

Aanvang: 19.30 uur

 

in de Johanneskerk te Feanwâlden

 

Vanaf 19.00 uur staan de deuren open en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie/thee te drinken.

 

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken