Welkom op de website van de Protestantse gemeente in Feanwâlden en Feanwâldsterwâl

 

 

  “Laat ons wat onze vaderen vertelden

  doorgeven en aan onze kinderen melden”

 

Psalm 78: 2, berijmd

 

 

Cursus

 

Jezus volgen in de kracht van Gods Geest (vanaf 10 april)

 

In deze cursus word je geholpen om te leren leven in de kracht van Jezus. In deze module krijg je onderricht, verwerking in groepen en gedeeltes om thuis te bestuderen. Na vele malen deze cursus gegeven te hebben blijf ik (ds. JdK) verbaasd over de kracht die er van uit gaat. Daarom van harte uitgenodigd om te investeren in discipelschap door deze cursus.

 

Cursusleiders:

ds. Jelle de Kok (predikant toeruster binnen de PKN) en ds. Klaas van Marrum (Veenwouden)

 

Onderwerpen:

Wat is een discipel, de kracht van het kruis, wedergeboren door geloof, het ontvangen en het werk van de Heilige Geest, onze positie in Christus, vervulling met de Heilige Geest, het Koninkrijk van God. Daarnaast nog enkele thuisstudies ter verdieping.

 

Onkosten: €10,00 ivm materiaalkosten

 

Data: 10, 17 en 24 april, 1, 8, 15 en 22 mei

Tijd: van 19.30-21.30 uur

Locatie: de Mienskip, Haadstrjitte 15, Veenwouden

 

Opgave bij:

Sietse Dijkstra, Ljurkstrjitte 23, 9269 NB Feanwâlden, tel. 474367

of s.dijkstra15@knid.nl

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken