Activiteiten in het winterseizoen 2018-2019

 

Gemeentegroeigroep over Jozua

 

Ik heb een rustige en rustgevende zomertijd gehad. Tijd om een goed (theologisch) boek te lezen en om me al wat te oriënteren op het komende winterseizoen.

 

Het materiaal dat het Evangelische Werkverband aanreikt voor de gemeentegroeigroepen gaat dit seizoen over Jozua. Ik heb de tijd genomen om dit Bijbelboek al vast eens grondig door te lezen met

 

ondersteuning van wat andere boekjes.

 

Het Bijbelboek Jozua vertelt over de intocht in het beloofde land, en een terugkerend refrein daarbij is dat de Israëlieten de steden die ze innamen ‘sloegen met de ban’. Van God zelf kregen ze opdracht om alle inwoners, mens en dier te doden.

 

Je wordt er droevig van als je van Jericho leest: “Ze lieten de stad met alles wat erin was in vlammen opgaan, alleen het zilver en goud en de koperen, bronzen en ijzeren voorwerpen brachten ze in de schatkamer van het heiligdom van de Heer”.

Met name in hoofdstuk 10 krijg je een trieste opsomming met als terugkerend refrein: “Jozua doodde iedereen die er woonde; hij liet geen mens in leven”. (10: 30, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41….)

Is dat de consequentie van de intocht van Gods volk in het beloofde land, dat alle eerdere bewoners moeten worden uitgemoord ? Ons doet dat denken aan praktijken van IS !!

Ook bij mij blijven deze verhalen vragen, grote vragen oproepen, waar ook de dominee geen (pasklare) antwoorden op heeft.

 

Maar één ding viel mij bij het lezen op: Dat niet alle ‘heidenen’ per definitie aan de verkeerde kant staan en dus worden gedood. En het is ook niet per definitie dat alle Israëlieten aan de goede kant staan en blijven leven. Voorbeelden hiervan zijn Hagar in Jozua 6 (vers 25) en Achan in Jozua 7 (vers 25).

 

De prostituee Hagar hoort niet bij Israël. Maar als zij hoort wat de God van Israël allemaal voor zijn volk heeft gedaan, dan gelooft zij die verhalen, dan gelooft zij in die God van Israël en schaart zich aan de zijde van wie Hem willen dienen.

Achan daarentegen hoort bij het volk Israël, ook nog wel bij de stam Juda (de koningsstam). Maar als hij de rijkdommen ziet die ze in de stad Jericho buit maken, dan denkt hij ‘Daar wil ik ook mijn deel van’! En dan doet hij een greep uit de kas. In de praktijk van zijn leven dient hij Mammon, de god van het geld, meer dan de God die zijn volk bevrijdde van de slavendrijverij van de Farao van Egypte.

 

Zo kom je dan toch in dat boek Jozua al iets tegen van wat we later ook bij de profeten horen, dat niet maar per definitie Joden (en

 

 

Christenen, kerkmensen) aan de goede kant staan en bij God horen, en de ‘heidenen’, de ‘ongelovigen’, aan de verkeerde kant.

Ezechiël verwoordt het in hoofdstuk 33: 18, 19 zo:

“Als een goed mens zijn rechtvaardige weg verlaat en kwaad doet, zal hij daardoor sterven, als een slecht mens zijn slechte weg verlaat, mij trouw is en het goede doet, dan zal hij daardoor leven”.

 

ds A. Elverdink

 

Vanaf oktober beginnen we weer met de GemeentGroeigroep op de eerste donderdag van de maand van 9.30 tot 11.30 uur.

 

ds A. Elverdink

 

 

Gespreksavonden over Alain Verheij?

 

Eén van de boeken die ik de afgelopen weken las, is het boek van Alain Verheij “God en ik”, dat als ondertitel draagt: “wat je als weldenkende 21-eeuwer kunt leren van de Bijbel”.

 

Vorig seizoen heb ik met een aantal gemeenteleden 2 avonden gesproken over het boekje “Professor, bestaat God ?” van prof. Peter Bartel. Als er belangstelling is om ook de komende winter nog eens een aantal gesprekken met elkaar te hebben over geloofsvragen vanuit een wat modernere visie, dan ben ik daar graag voor beschikbaar. Spreek me er eens over aan of stuur een mailtje a.elverdink@filternet.nl. Als een stuk of 6 personen zich melden, maak ik er werk van om één en ander uit te werken.

 

Om een indruk te krijgen van het boek verwijs ik graag naar recensies die te vinden zijn op internet.

 

ds. A. Elverdink

 

 

Doe wat Jezus deed

 

Robby Dawkins komt spreken op de derde “There is More” conferentie in Veenendaal op 18, 19 en 20 oktober in de Basiliek. Nog niet zo lang geleden kwam zijn boek “Doe wat Jezus deed” uit. Daarin laat hij zien hoe Jezus zijn leven binnenkwam terwijl hij dat (Hem) beslist niet zocht. Hij was wel tevreden met het voortkabbelende kerkelijke leven waar hij deel van uitmaakte. Dat veranderde compleet. In dat compleet veranderde leven gebeuren dingen die onze aandacht waard zijn. Hij vertelt o.a. over een gebeurtenis in zijn vroege jeugd. Zijn ouders waren zendelingen en vingen drugsverslaafden op, eerst in hun eigen huis. Een jongen van 17 was weggelopen van huis omdat zijn vader hem mishandelde. Hij raakte aan de drugs. Daarbij bood hij zelfs zijn lichaam aan in ruil voor een maaltijd. Toen Robby's vader hem over Jezus vertelde, wilde hij niets liever dan veranderen. De jongen sliep bij Robby op de kamer. Robby vertelt: “Ik werd wakker door zijn afkickverschijnselen. Het was een vreselijk gezicht. Hij trilde, zweette, schreeuwde en kotste overal overheen. Op de derde dag, die meestal het hevigst is, gebeurde iets onverwachts. Het was een uur of zes in de morgen. Ik werd wakker en zag de jongen rustig bij het raam staan en staren naar de tuin. De gebeurtenissen de dagen ervoor hadden me bang voor hem gemaakt. Ik begreep er maar weinig van, maar wist dat het heel erg was. “Hey, hoe gaat het?” vroeg ik zachtjes.

Hij draaide zich om en ik zag dat er tranen over zijn wangen rolden. Het leek alsof hij al een tijdje gehuild had en zijn hele shirt was nat. Hij zei: “Robby, het is helemaal weg. Jezus liep hier vanochtend deze kamer binnen en Hij nam alles weg. De verslaving, de pijn, de misselijkheid, al mijn boosheid en schaamte. Het is allemaal verdwenen”. Hij boog zijn hoofd en begon opnieuw te huilen”. (Robby Dawkins, Doe wat Jezus deed, blz. 32)

 

Robby vertelt over een ontmoeting in een samenkomst met een Finse vrouw. Daar werd hij in zekere zin geroepen. Hij had eigenlijk de gek met die Finse dame, omdat ze met een vreemd accent sprak. Zij leidde de dienst. Angie, de vrouw van Robby, ging naar voren en liet de Finse voor haar bidden. Ze viel daarbij achterover. Toen Angie weer bij Robby kwam drong ze er bij hem op aan dat hij ook voor zich zou laten bidden. Omdat ze zo aandrong deed hij het. Eigenlijk wilde hij er niks mee te maken hebben. Hij vond het maar bedrog. Daarom zette hij zijn voeten schrap. Ook zei hij de Finse dat ze hem niet mocht aanraken. Ze begon voor hem te bidden,

 

wilde hem met haar hand op zijn voorhoofd raken, maar trok die ineens terug. Daar viel hij ineens, stijl achterover. Drie uur heeft hij er gelegen. Daar kreeg hij een visioen als in Ezechiël 37. Toen hij opstond kon hij nauwelijks spreken. Ook kon hij niet meer goed bij het lopen het rechte spoor houden. Alsof hij dronken was.

Na die tijd merkte hij hoe God hem zijn Geest geschonken had om een echte evangelist te worden.

(Robby Dawkins, Doe wat Jezus deed, blz. 43-46)

In het vorige kerkblad gaf ik al aan dat ik met u dit boekje wil bespreken wanneer er tenminste zes deelnemers zijn. Die zijn er wel. Dus het feest gaat door op 27 september en 4 en 11 oktober. Dat is bij mij thuis. We beginnen om kwart voor acht. Mocht je mee willen doen, geef je dan even op. Je kunt me even bellen (701870), briefje in de bus doen (Stinswei 2), of anders mailen: k.vanmarrum@knid.nl.

 

Misschien is het ook een idee om Veenendaal enkele dagen aan te doen. Naast dr. Gerrit Vreugdenhil en Hans Maat zal ook professor Sam Storms bijbels onderwijs geven. Het zal je zeker inspireren.

 

 

Koffieochtenden voor senioren

 

Samen met de vrienden van de Doopsgezinde Broederschap worden er vier koffieochtenden gepland voor senioren. Voor dit seizoen gaat het om 2 oktober, 20 november, 22 januari en 26 februari. Op 2 oktober organiseren we een uitje. Daarover zult u nog e.e.a. kunnen lezen in het kerkblad en op de Sneintemoarn. Op de overige data komen we om half tien samen voor een bakje in de Mienskip. Na wat geestelijk voedsel is er ruimte voor een spreker of andere activiteit. Ideeën zijn altijd welkom. Dat bent u ook. Bedenk daarbij dat we het begrip “senior” erg ruim nemen. Dat is een oudere jongere. Wilt u graag meedoen, maar is vervoer een probleem, geef dat dan even door. Wij zorgen dan voor een oplossing (tel 701870 of k.vanmarrum@knid.nl)

 

 

Bijbelkring

 

Woensdag was de dag voor dokter Lucas, maar dat gaat veranderen. Na de nodige positieve ervaringen op de discipelschapscursus, willen we ons dit seizoen laten leiden aan de

 

hand van Johannes. We gaan de hoofdstukken 13 tot en met 17 uit het evangelie dat hij schreef beluisteren. We gaan daarbij geen boek gebruiken. We bereiden ons thuis voor door het gedeelte dat behandeld gaat worden te lezen en daarbij drie vragen te stellen:

a. Wat zegt me dit gedeelte over God (Jezus Christus)?

b. Wat zegt het me over de mens?

c. Wat betekent dat voor mij vandaag? Wat doe ik ermee deze week?

Daarnaast gaan we elke dag 7 minuten voor God inruimen. Hoe we dat gaan doen, komt de eerste avond aan de orde. Maar zie het niet als iets dat moet. We doen het omdat God ons wil ontmoeten. Juist daarover gaat het in deze hoofdstukken uit het evangelie. Daarnaast gaan we ons oefenen in het memoriseren van woorden van God. We gaan verhuizen naar de maandagavond. We beginnen op 15 oktober en vervolgens elke maandag tot en met 3 december.  We starten om half acht. Negen uur zetten we een punt. U hoeft zich niet aan te melden. Weet u in ieder geval welkom. Wilt u meer weten neem dan even contact met mij op.

 

ds. Klaas van Marrum

 

 

Alphacursus

 

Voor het vijfde seizoen gaat de alphacursus draaien. Heeft het leven zin? Komt er nog iets na de dood? Als God er is, waar is Hij dan? Wat weten we eigenlijk over Jezus? En wat kan Hij voor ons betekenen? Allemaal vragen. In deze cursus waar je kennis maakt met het christelijk geloof, gaan we die niet uit de weg. We komen met eerlijke antwoorden, in een taal die iedereen kan begrijpen. Het christelijk geloof is één groot avontuur. De cursus wijst de weg naar een authentiek geloof, dat in deze tijd verrassend veel te zeggen heeft. Wie weet is deze cursus iets voor jou. Ben je geïnteresseerd, trek dan aan de bel bij één van de predikanten. Bij hen kun je je ook opgeven. De cursus is ook prima geschikt voor tieners, twintigers en dertigers. Juist voor hen! En dat gaan vooral zij merken. Want de cursus is behoorlijk dynamisch geworden. Maar we beginnen om half zeven met het oude vertrouwde: samen eten. Vervolgens laten we ons inspireren door de man in de straat, korte impressies, heldere antwoorden en inzichten van mensen die dicht bij God leven, lessen van Nicky Gumbel enz. enz. enz. Daarna gaan we in vaste groepen uiteen om jouw vragen te bespreken. En het werkt. God werkt door deze cursus heen. Veel mensen merken dat

 

juist op de dag die of het weekeinde dat gewijd is aan het werk van de Heilige Geest. Heb je de cursus al eens eerder gevolgd, en zou je dat opnieuw willen doen, weet je welkom.

Houd maar vast de volgende donderdagavonden vrij voor deze cursus in je agenda of op de kalender: 10, 17, 24 en 31 januari,  7, 14, 21 en 28 februari en 7 en 14 maart.

Ds. Klaas van Marrum

 

 

Zendingsreis naar Albanië

 

Al drie maal zijn we met een groep jongelui uit de gemeente naar Albanië geweest. Deze jongeren verzorgden een soort van vakantiebijbelweek voor de kinderen uit twee kleine dorpjes in de heuvels tussen Durres en Tirana. Intussen groei je zelf ook in je relatie met Degene die je op deze zendingsreis stuurt. En je beleeft vooral heel veel plezier met elkaar en zult vele warme ervaringen rijker worden. Als het goed gaat, dan komt er straks weer een oproep aan jongeren tussen de 18 en 26 jaar om in het begin van de zomervakantie van het basisonderwijs in 2019 mee te gaan. Wees er dan snel bij want de groep zou wel eens binnen no time vol kunnen zijn. Want de groep van dit jaar was wel heel enthousiast over de laatste reis en veel deelnemers gaven aan dat zij volgend jaar weer van de partij zullen zijn. Mensen die al eerder mee waren, krijgen voorrang op grond van opgedane ervaring. Degenen die mee willen, bereiden zich natuurlijk eerst voor op de reis. Je leert iets over de cultuur, de islam en denkt natuurlijk over hoe je een bijbelverhaal aan de kinderen kunt doorgeven. Dit doe je aan de hand van een al bestaande methode. Wees niet bang, je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Ben je tussen de 18 en 26 jaar, en voel je er iets voor om tussen maandag 15 juli of dinsdag 16 juli en donderdag 1 augustus je door God te laten gebruiken voor de verspreiding van zijn blijde boodschap, laat het me dan even weten. (Ds. Klaas van Marrum, 701870 of k.vanmarrum@knid.nl)

 

 

Ministrycursus

 

In de periode tussen Pasen en Pinksteren willen we een Ministry-cursus van New Wine organiseren. Ds. Jelle de Kok, toeruster bij het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk, heeft de leiding van deze cursus in handen. Collega predikanten en kerkelijk werkers uit onze omgeving zullen fungeren als coaches. De vijf

 

 

bijeenkomsten vinden plaats op een vaste avond vijf weken achter elkaar op verschillende locaties.

De bijeenkomsten beginnen met lofprijzing. Daarna volgt onderwijs vanuit de bijbel en het in praktijk brengen van het ministrygebed. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: Bijbelse basis, Praktijk van ministry-gebed, Genezing, Vervulling met de Heilige Geest, Vergeving, Luisteren naar God.

Voorafgaand aan deze cursus zal een zaterdag georganiseerd worden waarop we nadenken over gebed in relatie met opwekking. Ds. Jelle de Kok zal ook deze dag leiden.

T.z.t. zult u meer informatie ontvangen en kunt u zich opgeven.

 

Ds. Klaas van Marrum

 

 

Veertigdagenproject

 

Sinds enkele jaren lezen we gemeentebreed een dagboekje in de lijdenstijd. In 2018 liepen we langs enkele onderwerpen van de alphacursus. In 2019 hopen we het 40-dagenboek “Zeven bouwstenen” te volgen. Dit wordt uitgegeven door Kerygma. Het leert ons dat Jezus de gemeente bouwt. Hij geeft namelijk de bemoedigende belofte: “Ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen”(Mattheüs 16:18). Maar de gemeenteleden vormen wel de levende stenen in Zijn hand. Hoe een gemeente dan kan groeien gaan we afkijken van de eerste gemeente in Jeruzalem. De thema's uit het dagboekje zullen ook behandeld worden in de kerkdiensten en in gespreksgroepen. We beginnen de veertigdagen op de Aswoensdag met het halen van een askruisje in een katholieke kerk in onze omgeving. Daarnaast wordt er waarschijnlijk ook weer een excursie georganiseerd. Hebt u nog ideeën, bouwstenen voor de levende stenen, we horen het graag. T.z.t. zult u in het kerkblad en in de Sneintemoarn kunnen lezen hoe e.e.a. vorm zal krijgen.

 

Ds. Klaas van Marrum

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken