Christelijk gemengd koor  “De Lofstem”

 

De repetities zijn op maandagavond,  aanvang 19.45 uur in "De Mienskip".

 

Wie van zingen houdt is van harte welkom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken