Christelijk gemengd koor  “De Lofstem”

 

De repetities zijn op maandagavond,  aanvang 19.45 uur in "De Mienskip".

 

Wie van zingen houdt is van harte welkom.

 

 

Hartelijk Bedankt:

 

Namens de leden van de Lofstem willen we iedereen hartelijk bedanken voor de vele lovende reacties op ons optreden in de kerkdienst van 25 december. Dit kwam ondermeer tot uiting in de deurcollecte die het fantastische bedrag heeft opgebracht van €299,61, super, hartelijk bedankt. Als volgende project hebben we ons 100 jarig jubileum op stapel staan, waar we uiteraard veel aandacht aan gaan besteden. We zijn het Oratorium “EXODUS” aan het instuderen, een oratorium van de componist Johan Bredewout en tekst van Hans de Ruiter waar  we al meerdere oratoria van hebben gezongen. Dit hopen we op 25 november uit te voeren. Helaas hebben we ook onze zorgen. Gezien de bezetting van ons koor hebben we toch dringend nieuwe leden nodig, vooral de mannen zijn op dit moment een kwetsbare groep. Wie eens bij ons wil komen proefdraaien is hartelijk welkom op de maandagavonden van 19.45 u. tot 21.45 u. We garanderen een warme en fijne sfeer.

 

Namens het bestuur Ankje Sijtsma.

 

 

 

 

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken