ROCKSOLID

 

Al een aantal seizoenen draaien we nu met het programma Rocksolid van de jongerenorganisatie Youth for Crist. Dit zijn clubavonden voor de jeugd van groep 8 en het voortgezet onderwijs. We starten in oktober met de avonden om 19 .00 in de Mienskip en om 20.30 is de avond afgelopen . Om de week is er een clubavond voor elke groep. Tijdens die anderhalf uur gebeurt er van alles, er worden door de leiding allerhande spellen uitgelegd die dan door en met de jeugd worden uitgevoerd. Elke week is er een ander thema, welke verwerkt zit in de spelletjes. Het zijn actuele thema's die aansluiten bij de beleving van de tieners, daarnaast zijn er serieuze momenten met thema's uit de bijbel waarover samen met de jeugd wordt gesproken. Het laatste kwartier bestaat uit een “chillout”, lekker hangen met wat drinken en lekkers en napraten over de avond en of over andere dingen die de tieners bezig houden. Aan het eind van het seizoen sluiten we de clubs af met een clubkamp in een kampeerboerderij in Appelscha.

 

 

 

SOLIDFRENDS

 

Sinds dit seizoen zijn we gestart met het programma Solidfrends op de clubavonden en dan speciaal voor de jeugd van VO 2en VO 3. De opzet is min of meer gelijk dan Rocksolid, alleen speelt men hier iets meer in op de beleving van deze doelgroep, ook is er meer ruimte om inhoudelijk op het geloof in te gaan.

 

Nog steeds bestaat het programma uit leuke spellen en andere “doe dingen”.

Door dit programma aan te bieden zorgen we er ook voor dat er variatie zit in de invulling van de clubavonden, we mogen tenslotte voor 4 groepen de avonden verzorgen!

Elke groep, zowel Rocksolid als Solidfrends wordt begeleid door 3 a'4 leiding, welke elke twee weken weer bezig zijn om de programma's voor te bereiden en de avonden tot een succes te maken.

 

 

Nieuws van de KinderKerk!

 

Als eerste willen we onze voorzitter Saakje Lysbet Braaksma en haar man Paul van harte feliciteren met de geboorte van hun zoon Hylke Herre. We wensen hun veel geluk en liefde toe.

 

De afgelopen weken hebben we samen met de kinderen naar Pasen toegeleefd via het Veertigdagenproject over Stef en Julia. Er zijn veel diploma’s verdient door de kinderen! Wat fijn dat jullie er allemaal waren!

 

Met Palmpasen hebben we Palmpasenstokken gemaakt. En ondanks dat de oudste kinderen op clubkamp waren, hebben we toch met zo’n 15 kinderen een prachtige Palmpasenstok gemaakt. Ook stonden er weer prachtige broodhaantjes op. Hierbij willen we Liesbeth de Boer hartelijk bedanken voor het bakken.

Ook de volgende morgen, tijdens het Paasontbijt was er een flinke groep kinderen die gezellig met ons mee ging eten. Nadat we gezamenlijk gestart waren in de kerk, waarbij we konden zien hoe er door Sven en Emma samen met dominee van Marrum dapper werd gezocht naar het dakje van de kerktoren, konden we boven aanschuiven. Er stond weer van allerlei heerlijks op tafel, verzorgd door Jannie en Riemie. Bedankt voor het heerlijke eten! Hierna gingen we in optocht met de Palmpasenstokken de kerk weer in.

 

Nu ligt Pasen alweer achter ons en kijken we vooruit. Op 30 juni nemen we in een speciale dienst afscheid van de kinderen die volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaan. Samen met de kinderen gaan we deze dienst voorbereiden. Ook ligt op 7 juli de Openluchtdienst in het verschiet. We hopen alle kinderen tijdens deze diensten, maar ook in de tussenliggende diensten weer te zien.

 

Als laatste een mededeling: Op zondag 28 april is er in verband met de meivakantie geen kinderkerk. Ook op Pinkersterzondag 9 juni is er geen kinderkerk.

 

 

 

 

Jeugdgeluiden

 

Bedankt voor jullie inzet!

Alle jeugdclub leiders bedankt voor jullie inzet tijdens het club weekend bij Wouda in Appelscha (12, 13 en 14 april). Jullie kunnen terug zien op een koud maar zeer geslaagd weekend.

Een weekend waar sport en spel wordt gecombineerd met een goed gesprek over de bijbel.

Zondagochtend een prachtige tienerdienst volledig verzorgd door Chosen (óók jullie heel erg bedankt voor deze speciale bijdrage!). Ook fijne reacties ontvangen van de jeugd.

Bijzonder om zo een weekend met zijn allen door te brengen.

 

Helaas hebben enkele clubleiders aangegeven te stoppen.

Jammer, maar heel erg bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren. Dit betekent dat we wederom op zoek zijn naar nieuwe, enthousiaste clubleiding.

Ben je 18 jaar of ouder? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Lijkt het je wat om één keer in de 2 weken ons team te versterken, neem dan contact op met:

Irene Krol

of Teade en Tineke Hietkamp

 

Bouwen aan de toekomst van de jeugd

=

Bouwen aan je eigen toekomst!

 

 

 

TienerDienst

 

De volgende tienerdienst staat gepland op

zondag 12 mei, Moederdag, zet je dit alvast in je agenda?

 

Op zondagmiddag 2 juni gaan we met elkaar naar de afsluitende dienst van het Grow-weekend in Damwoude, meer informatie volgt via de app en Sneintemoarn.

 

We hebben dit jaar zeer geslaagde, goedbezochte tienerdiensten gehad met elkaar. We zijn heel blij met zo’n enthousiaste groep jongeren.

Voor volgend seizoen willen we graag met de oudere tieners van VO4 doorgaan met een aparte groep op zondagavond (1 x per 3 weken ongeveer).

 

Vind jij het ook belangrijk dat de tieners betrokken blijven bij de kerk en lijkt het je wat om hier aan mee te werken? We zijn nog op zoek naar nieuwe leiding. Wil je meer informatie of je opgeven, neem dan contact met ons op.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Jack van der Heide,

Doetie van der Lijn,

Klaske Komrij,

Gretha Hoogland

 

 

Examentijd

 

In mei beginnen de examens in het voortgezet onderwijs. Een spannende tijd voor de examen kandidaten en hun familie.

De kerk wil de jongeren als teken van medeleven een roos geven. De roos staat symbool voor het  steuntje in de rug.

De examenkandidaten zijn:

   Janneke vd Mark

   Jan Thomas Lodewijks

   Maaike Hoogland

   Janine Dijkstra

   Alex Hengst

   Marije Hoekstra

   Rianne Leistra

   Dirk Gorter

Voor Dirk Gorter is er ook een blijk van meeleven.                                                           Op zondag 5 mei worden de rozen uitgereikt.

Wij willen niemand vergeten, dus ken je iemand die in mei examen gaat doen in het voortgezet onderwijs, dan kun je de naam met adres doorgeven voor 1 mei  aan:

Tineke Hietkamp,

 

 

Wij wensen jullie allemaal heel veel succes!

 

De jeugdouderlingen

Teade en Tineke Hietkamp

 

 

 

Club

Op vrijdag 14 september heeft de startactiviteit voor de jeugd plaatsgevonden op Boerderij de Omleiding in het Bûtefjild. Waar de jeugd zich uit heeft geleefd met het vlotten bouwen. In de maand september begint het clubseizoen ook weer. Het is in de kelder van de Mienskip. De planning voor het eerste halfjaar kunnen jullie hieronder vinden:

Week 37 (14 sept – Startactiviteit)

Week 39 (24 sept – 29 sept 2018)

Week 41 (8 okt – 13 okt 2018)

De indeling betreft de avonden + de bijbehorende clubleiding:

Maandag 19.00 – 20.30:  Tjitse & Eppie & Laura Groep 8

Dinsdag 19.00 – 20.15:  Elise  VO3

Woensdag 19.00 – 20.30: Marina & Tjimkje  VO1

Donderdag 19.00 – 20.30: Catrienus & Arjen  VO2

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken