ROCKSOLID

 

Al een aantal seizoenen draaien we nu met het programma Rocksolid van de jongerenorganisatie Youth for Crist. Dit zijn clubavonden voor de jeugd van groep 8 en het voortgezet onderwijs. We starten in oktober met de avonden om 19 .00 in de Mienskip en om 20.30 is de avond afgelopen . Om de week is er een clubavond voor elke groep. Tijdens die anderhalf uur gebeurt er van alles, er worden door de leiding allerhande spellen uitgelegd die dan door en met de jeugd worden uitgevoerd. Elke week is er een ander thema, welke verwerkt zit in de spelletjes. Het zijn actuele thema's die aansluiten bij de beleving van de tieners, daarnaast zijn er serieuze momenten met thema's uit de bijbel waarover samen met de jeugd wordt gesproken. Het laatste kwartier bestaat uit een “chillout”, lekker hangen met wat drinken en lekkers en napraten over de avond en of over andere dingen die de tieners bezig houden. Aan het eind van het seizoen sluiten we de clubs af met een clubkamp in een kampeerboerderij in Appelscha.

 

 

 

SOLIDFRENDS

 

Sinds dit seizoen zijn we gestart met het programma Solidfrends op de clubavonden en dan speciaal voor de jeugd van VO 2en VO 3. De opzet is min of meer gelijk dan Rocksolid, alleen speelt men hier iets meer in op de beleving van deze doelgroep, ook is er meer ruimte om inhoudelijk op het geloof in te gaan.

 

Nog steeds bestaat het programma uit leuke spellen en andere “doe dingen”.

Door dit programma aan te bieden zorgen we er ook voor dat er variatie zit in de invulling van de clubavonden, we mogen tenslotte voor 4 groepen de avonden verzorgen!

Elke groep, zowel Rocksolid als Solidfrends wordt begeleid door 3 a'4 leiding, welke elke twee weken weer bezig zijn om de programma's voor te bereiden en de avonden tot een succes te maken.

 

 

Nieuws van de KinderKerk

 

‘Geloof met me mee!’ was het thema van het adventsproject. In ‘Zendtijd voor zieners’ ging presentator Ad Verteller in de adventstijd voor in de kerk in gesprek met geloofsgetuigen uit de Bijbel. De rol van Ad Verteller werd vertolkt door de kinderen van de kinderkerk en de rol van geloofsgetuigen door de leiding van de kinderkerk. Johannes van Patmos kreeg een kijkje in de hemel, Johannes de Doper vertelde over een nieuw begin, Sefania geloofde dat God mensen bevrijdt, Elisabet juichte om de geboorte van het kind en Maria ontdekte het licht in de wereld door de geboorte van de zoon van God. Alle geloofsgetuigen nodigden ons uit om mee te geloven. We sloten deze periode af met een prachtig kinderkerstfeest. Tijdens de dienst in de Johanneskerk zongen we prachtige kerstliedjes, maakten de kinderen muziek en werd het kerstverhaal verteld. Traditiegetrouw sloten we de dienst gezamenlijk af met warme chocolademelk met slagroom. We danken alle kinderen voor hun enthousiaste bijdrage, in het bijzonder de kinderen die meegedaan hebben aan een sketch voorin de kerk!

 

Nu in het nieuwe jaar kijken we vooruit! Op zondag 3 maart zullen de kinderen van de kinderkerk de bewoners van Talmahoeve verrassen met een bezoekje en een bloemetje. Op 24 februari zullen we bij de kinderkerk al beginnen met de voorbereidingen. We zullen dan mooie kaartjes maken om aan de bloemen te bevestigen. Kom jij ook, zodat we zoveel mogelijk ouderen kunnen verrassen? In verband met de voorjaarsvakantie is er op 17 februari geen kinderkerk.

 

 

Daarnaast zijn we ook weer begonnen met de voorbereidingen voor de veertigdagentijd en Pasen. Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Ook in de bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Het thema is dan ook ‘Een nieuw begin’. In de weken vóór Pasen gaan we met de kinderen oefenen: we doen dingen die nodig zijn om een nieuw begin te kunnen maken.

 

Tot slot heten we Anke welkom als leiding van de kinderkerk, we zijn blij dat zij ons komt versterken. Helaas heeft Marijke besloten dat zij na dit schooljaar stopt. We zijn daarom nog steeds op zoek naar versterking! Lijkt het jou leuk om kinderkerk te geven en leuke diensten en activiteiten mee te organiseren? Meld je dan vooral aan, mail: marijke.jagersma@gmail.com

of bel tel.: 06-12546409.

Tot de volgende keer bij de kinderkerk!

 

Groetjes,

Anke, Janneke, Janette, Marijke, Neeltje, Saakje Lysbet en Hinke

 

 

 

Jeugdgeluiden

 

Trainingsavond jeugdwerker voor leiding tienerdienst, jeugdclub en kinderkerk Marjolein Tishauser, jeugdwerker, zal op dinsdag 5 februari 2019 – aanvang 19.30 uur – locatie Mienskip wederom een avond verzorgen waar diverse onderwerpen worden besproken. Dit is een vervolg op een eerste trainingsavond, gehouden in januari, waarbij op eigentijdse manier wordt gesproken over de wijze waarop je zo goed mogelijk met de jeugd kan omgaan en hen kan vertellen over de bijbel, het geloof en Jezus. De leiding van de jeugdclub, kinderkerk en tienerdienst wordt van harte uitgenodigd deze avond mee te maken !

 

 

 

 

 

Jeugdclub

 

De jeugdclub draait dit seizoen weer op volle toeren. Om de week hebben groep 8, VO1, VO2 en VO3 een clubavond in de kelder van de Mienskip (aanvang 19.00 uur tot 20.30 uur). Op deze avond wordt een programma gevolgd voor en door de jeugd. Iedere groep bestaat tussen de 8 en 15 kinderen.

 

Helaas is bekend dat er enkele van onze leiders gaan stoppen.

Daarom zijn we op zoek naar nieuwe clubleiding. Ben je 18 jaar of ouder? Dan zijn we op zoek naar jou! Lijkt het je leuk om één keer in de 2 weken ons team te versterken? Neem dan contact op met Elise Krol via 06 11 81 47 02 of een jeugdouderling (Teade en Tineke Hietkamp -474925).

 

 

 

Club

Op vrijdag 14 september heeft de startactiviteit voor de jeugd plaatsgevonden op Boerderij de Omleiding in het Bûtefjild. Waar de jeugd zich uit heeft geleefd met het vlotten bouwen. In de maand september begint het clubseizoen ook weer. Het is in de kelder van de Mienskip. De planning voor het eerste halfjaar kunnen jullie hieronder vinden:

Week 37 (14 sept – Startactiviteit)

Week 39 (24 sept – 29 sept 2018)

Week 41 (8 okt – 13 okt 2018)

De indeling betreft de avonden + de bijbehorende clubleiding:

Maandag 19.00 – 20.30:  Tjitse & Eppie & Laura Groep 8

Dinsdag 19.00 – 20.15:  Elise  VO3

Woensdag 19.00 – 20.30: Marina & Tjimkje  VO1

Donderdag 19.00 – 20.30: Catrienus & Arjen  VO2

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken