ROCKSOLID

 

Al een aantal seizoenen draaien we nu met het programma Rocksolid van de jongerenorganisatie Youth for Crist. Dit zijn clubavonden voor de jeugd van groep 8 en het voortgezet onderwijs. We starten in oktober met de avonden om 19 .00 in de Mienskip en om 20.30 is de avond afgelopen . Om de week is er een clubavond voor elke groep. Tijdens die anderhalf uur gebeurt er van alles, er worden door de leiding allerhande spellen uitgelegd die dan door en met de jeugd worden uitgevoerd. Elke week is er een ander thema, welke verwerkt zit in de spelletjes. Het zijn actuele thema's die aansluiten bij de beleving van de tieners, daarnaast zijn er serieuze momenten met thema's uit de bijbel waarover samen met de jeugd wordt gesproken. Het laatste kwartier bestaat uit een “chillout”, lekker hangen met wat drinken en lekkers en napraten over de avond en of over andere dingen die de tieners bezig houden. Aan het eind van het seizoen sluiten we de clubs af met een clubkamp in een kampeerboerderij in Appelscha.

 

 

 

SOLIDFRENDS

 

Sinds dit seizoen zijn we gestart met het programma Solidfrends op de clubavonden en dan speciaal voor de jeugd van VO 2en VO 3. De opzet is min of meer gelijk dan Rocksolid, alleen speelt men hier iets meer in op de beleving van deze doelgroep, ook is er meer ruimte om inhoudelijk op het geloof in te gaan.

 

Nog steeds bestaat het programma uit leuke spellen en andere “doe dingen”.

Door dit programma aan te bieden zorgen we er ook voor dat er variatie zit in de invulling van de clubavonden, we mogen tenslotte voor 4 groepen de avonden verzorgen!

Elke groep, zowel Rocksolid als Solidfrends wordt begeleid door 3 a'4 leiding, welke elke twee weken weer bezig zijn om de programma's voor te bereiden en de avonden tot een succes te maken.

 

Nieuws uit de KinderKerk

 

Het is bijna zomervakantie en kunnen jullie genieten van een aantal weken vrij van school.

Ook de leiding van de KinderKerk heeft een aantal weken vrij hieronder een aantal datums van activiteiten en wanneer er geen kinderkerk is:

zondag 2 juli Kinderdienst om 9.30 uur (zie flyer);

zondag 9 juli Tuindienst om 10.30 uur. Dit is de laatste KinderKerk en dit doen we buiten in de pastorietuin van dominee van Marrum;

zondag 16 juli t/m zondag 10 september geen KinderKerk;

zaterdagmiddag 16 september startactiviteit KinderKerk;

zondag 17 september start KinderKerk.

 

Aan het einde van het seizoen nemen we afscheid van de leiding Baukje en Berber. En heten we welkom als nieuwe leiding Saakje- Lysbet en Anke.

Janneke en Geertje komen ons ook regelmatig assisteren.

 

Super dat we toch weer nieuwe leiding hebben gevonden en zo het nieuwe seizoen weer vol goede moed in kunnen gaan.

 

Namens de kinderkerkleiding wensen we een ieder een fijne vakantie to

 

 

Aanmelden Startactiviteit seizoen 2017/2018

 

We zijn alweer druk bezig met het organiseren van de startactiviteit voor het komende seizoen. Deze wordt gehouden op zaterdag 16 september 2017. De kind(eren) worden deze dag om 14.00 uur verwacht bij de Mienskip in Feanwâlden en zullen rond 18.15 uur terug zijn. Er komt een stormbaan, we gaan broodjes bakken boven het kampvuur en sluiten af door met z’n allen frietjes te eten. Het is handig om de kinderen kleding aan te doen, wat vies mag worden. Eventueel kunnen ze nog een reservebroek/shirt meenemen.

Zijn jullie helemaal enthousiast geworden?

Meld je kind(eren) voor 22 juli a.s. aan. Stuur een WhatsApp: 06 577 68 001 of mail aan: neeltjeaaltjehietkamp@live.nl.

 

In het kort:

Alle kinderen van 4-12/13 jaar (basisschoolleeftijd)

Startactiviteit met heel veel leuke spelletjes, gezelligheid & een lekker etentje.

Zaterdag 16 september 2017 om 14.00 uur verzamelen bij de Mienskip.

Gratis!

Geef je op! Graag voor 22 juli a.s.

 

We hopen jullie allemaal te zien bij de startactiviteit, tot dan!

 

Groetjes van de leiding van de kinderkerk.

 

 

Clubleiding bedankt voor de inzet !

Hierbij willen we alle clubleiding bedanken voor hun inzet in het seizoen 2016 – 2017. Het clubkamp in Appelscha (maart 2017) was de afsluiting van het clubseizoen. En mede door de inzet van de clubleiding was dit weer een groot succes. Iedereen héél erg bedankt voor de positieve inzet !

Helaas hebben enkele clubleiders aangegeven ermee te stoppen. Allereerst willen we jullie bedanken voor de goede inzet. Het viel niet altijd mee maar we zijn doorgegaan en hebben het seizoen goed kunnen afronden. Nogmaals bedankt!!

 

Maar dit betekent óók dat we weer op zoek zijn naar nieuwe clubleiders voor het seizoen 2017 – 2018. We zoeken jonge mensen (18 jaar of ouder) die het leuk vinden om leiding te geven aan een groep jongeren (10 tot 12 avonden per seizoen) en te praten over het christelijk geloof en andere maatschappelijke onderwerpen. Denk je dit is iets voor mij, neem dan contact op met Teade Hietkamp (tel 474925) of iemand van de clubleiding.

 

 

Kinderkerk – enquête

Op dit moment is er onder de jonge gezinnen een enquête uitgezet. Door middel van deze enquête hopen we beter zicht te krijgen over wat er zoal leeft bij de jonge gezinnen. De aanleiding voor deze enquête is dat we moeten constateren dat het aantal kinderen wat deelneemt aan de kinderkerk fors terugloopt. We hebben geen beeld van de reden hiervan en spreken onze zorg uit. Ook de kinderkerk-leiding probeert iedere keer een goede voorbereiding te doen, maar vind het niet fijn wanneer de opkomst matig is

Door middel van de vragen in de enquête hopen we een beter beeld te krijgen, zodat we (indien nodig) hierop kunnen inspelen. Overigens kan het óók een bevestiging zijn dat we wél op de goede weg zijn (en dat er geen aanpassing behoeft te komen) maar dat  er andere beweegredenen aan ten grondslag liggen. Wij hopen dat alle jonge gezinnen de enquête gaan invullen zodat we een compleet en goed beeld krijgen. Wij houden jullie op de hoogte van de uitkomsten.

 

 

EO-jongerendag zat 10 juni 2017

Dit jaar zijn we met 24 jongeren en ouderen naar de EO jongeren dag in Arnhem geweest. Het was een lange dag (vertrek 09.30 uit Feanwâlden en thuiskomst rond 23.30 uur) maar zéker de moeite waard. Er was ook dit jaar een afwisselend programma, waarbij door moderne muziek en getuigenissen van jongeren iedereen in aanraking kon komen met het christelijk geloof.  Een programma welke goed aansluit bij de beleving van de jeugd van deze tijd. Wij als ouderen blijven vaak hangen in ons eigen referentie kader, maar deze dag (opkomst 20.000 jongeren uit geheel Nederland) bewijst maar weer dat de jeugd ook op zoek is naar God!

 

Namens de jeugdouderlingen,

Tjeerd Annema, Teade en Tineke Hietkamp.

 

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken