Neeltje Hietkamp bouwt een middelbare school in de zomer van 2018 met World Servants in Guatemala Afgelopen zomer heb ik samen met een groep enthousiaste jongeren en de lokale bevolking drie klaslokalen gebouwd in het Zambiaanse dorpje Mboboli. Het waren drie weken waar ik nog veel aan terugdenk. De indruk die is achtergelaten, het samenzijn met de mensen, het kinderwerk en samen drie klaslokalen neerzetten brengt meer teweeg dan je ooit had gedacht. Deze mensen inspireren mij om nog een keer op project te gaan.

 

Waarom nog een keer op project met World Servants?

De projecten die ik tot nu toe heb gedaan met World Servants, hebben me gevormd tot wie ik nu ben. Het is een voorrecht dat wij hier zijn geboren en niet in armoede hoeven te leven. De dankbaarheid van deze mooie mensen en iets voor ze kunnen doen maken je tot een gezegend mens. Het maakt je bewust van wat je hebt en waarin je kunt delen. Het werk van World Servants is iets geworden waar mijn hart ligt. Sommige kansen moet je daarbij aangrijpen, ook al denk je eerst dat het lastig gaat worden om je al dat g te bereiken. Uit ervaring weet ik inmiddels dat ik hierin altijd mag vertrouwen op Hem: ik ga mijn best doen om deze mensen straks te kunnen helpen, samen met Hij die ons in alles voorziet.

 

Bouwen aan verandering in Guatemala

Mijn vriendinnen die ik heb leren kennen in Malawi (2016) gaan in 2018 weer op project naar Guatemala om daar klaslokalen te bouwen. Zij vroegen me of ik volgend jaar met hen meega, heb ik daar even over na moeten denken. Uiteindelijk heb ik besloten toch weer mee te gaan. Graag zou ik u hier tijdens de dienst op zondag 3 december meer over willen vertellen.

 

 

 

 

 

Zou u mij willen sponsoren zodat ik in 2018 kan bouwen aan verandering in Guatemala? Om zo de lokale mensen en kinderen in mijn projectland te helpen, ook namens u!

Een gift is van harte welkom op onderstaand rekeningnummer:

 

NL22 RBRB 0852 2091 42 t.n.v. N.A. Hietkamp

o.v.v. World Servants.

Alvast heel erg bedankt!

Groetjes, Neeltje Hietkamp

    Contact of meer informatie

    E-mail: neeltjeworldservants@hotmail.com

    Tel: 06-57768001 of 0511-474925

 

 

Albanië

 

“Niet best”, dacht ik. Arjan Erkel die eerder ontvoerd was, bezocht het land. De EO zond de documentaire uit. Hij bezocht een familie in Tirana en een dorpje in de bergen, vlakbij deze hoofdstad. Arjan schrok van de vreselijke armoede. “Hoe zullen wij deze dingen ervaren als wij er zijn?”, vroeg ik me af. Want het zal toch heel anders zijn als je de dingen met eigen ogen ziet en met eigen neus ruikt. Daarom is het goed dat we ons nu al goed voorbereiden. Dat doen we al een paar zondagavonden in een zaal bij de kerk van Opeinde. We krijgen ook het nodige huiswerk mee. We lezen en bespreken met elkaar bijvoorbeeld een boekje dat ons laat zien hoe anders mensen met elkaar omgaan in voor ons vreemde culturen. Natuurlijk bereiden we ook een bijbelgedeelte voor dat we verwerken in verhaal, lied, spel en opdrachten. De groep uit Feanwâlden bereidt de geschiedenis van de Emmaüsgangers voor. Dat is goed. Maar ons is ook geleerd dat het heel anders kan lopen. In Pinet gaan we samenwerken met jongeren uit Roemenië. En mochten zij hele andere ideeën hebben, dan zou het programma wel eens honderdtachtig graden kunnen draaien. Dat geldt ook voor andere afspraken. Soms is het alsof agenda's en klokken daar niet bestaan.

Ja, en dan staat er in Pinet ook een moskee. In de zestiger jaren werd het communistische Alabanië volkomen seculier. Alle kerken en moskeeën werden gesloten. Nadat dit regiem in de negentiger jaren het loodje legde, mocht geloven weer. Omdat de streek rond Pinet vroeger islamitisch was, werd de draad weer opgepakt en werd er vanuit Saoedi Arabië een nieuwe moskee in het dorp geplant. Als je dus in dit dorp gaat vertellen over Jezus is het goed rekening te houden met de moslim-achtergrond van de mensen. Dan moet je wel weten wat deze religie voor ogen heeft. Dus hoort het ook bij de voorbereiding dat we wat leren over de islam, en het grote verschil tussen Jezus volgen of Mohammed gehoorzaam zijn.

 

 

Bij het voorbereiden hoort ook het zingen. De ouderen onder ons weten nog wel dat er vroeger op school veel gezongen werd. Het mooie is, dat je die versjes van vroeger vaak nog wel kent. En vaak doen ze je ook nog wel wat. Ze brengen een boodschap. Daarom oefenen we nu ook liederen en hopen die straks met de kinderen daar te zingen.

Lees je in je bijbel over de zendingsreizen van Paulus, dan valt je op dat hij die met een groot vertrouwen onderneemt. Hij heeft voortdurend contact met zijn Zender.  Tijdens onze reis zoeken ook wij dat zelfde contact met dezelfde Zender. We lezen samen de bijbel, en bidden ook samen met elkaar. En we praten en overleggen samen met elkaar. Want ja, dat zie je ook bij Paulus. Hij had ook wel eens meningsverschillen met degenen met wie hij op reis was. Als je bijna drie weken op elkaars lip zit, moet je er ook voor zorgen dat de sfeer goed blijft. Daarom is het goed niet alleen met God te praten, maar ook met elkaar.

Op 19 juli hopen we 's morgens vroeg te vertrekken. Donderdag 4 augustus hopen we weer heelhuids thuis te komen.

 

Ds. K.v.M.

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken