‘’ Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander’’

Neeltje met World Servants naar Zambia

In de zomer van 2017 ga ik samen met een groep jongeren klaslokalen bouwen in het noorden van Zambia. Dit ga ik doen voor 447 kinderen in de basisschoolleeftijd. Met de komst van deze klaslokalen geven wij deze kinderen de kans om elke dag naar school te gaan. Tijdens het project komen we terecht in een enthousiaste gemeenschap. De inwoners van Mboboli kijken er erg naar uit om samen met ons te bouwen aan verandering.             Naast het bouwen aan klaslokalen wordt er ook een speciaal programma voor jongeren uit de gemeenschap georganiseerd. We bespreken onderwerpen als zelfbeeld, hygiëne, seksualiteit en HIV/aids in een interactieve setting. Het doel van dit programma is niet alleen de jongeren in Mboboli maar ook onszelf aan het denken te zetten.

 

Het is een hele ervaring om iets tegen armoede in de wereld te kunnen doen. We helpen mee om de leefomstandigheden van de gemeenschap in Mboboli te verbeteren. Maar ook als deelnemer ervaar je een bepaalde verandering. Je wordt dankbaarder en je bewuster van wat je hier hebt. Je denkt na over het geloof en mag daarin ook groeien.

 

Afgelopen zomer, heb ik zelf ook ervaren wat zo’n project met je persoonlijk kan doen. Op het moment dat ik even een dipje had, kwamen er veel vragen in mij op over hoe oneerlijk het soms verdeeld kan zijn in de wereld. Soms slaat de twijfel toe als je ziet wat er allemaal in de wereld gebeurt. Jezus liet mij door een liedje weten dat hij met ons is, waar we ook heen gaan, hoe we ons ook voelen Hij is erbij! Dat moment heeft me doen beseffen hoe bijzonder het eigenlijk is dat er een Vader is, bij Wie je altijd terecht kunt.

  De dankbaarheid die uit de ogen van de lokale mensen straalt, doet wat met je. Zij hebben in onze ogen bijna niets maar toch vertrouwen ze in alles op God. Daar kunnen wij soms nog wat van leren. Wat voel ik me gezegend dat ik dit mocht meemaken en dat ik ook zelf een verandering mocht ervaren. Het heeft me geïnspireerd om me ook dit jaar in te zetten voor World Servants.

Winterbuffet

Afgelopen vrijdag, 20 januari, vond er een winterbuffet plaats. Ruim 16 kokers en kooksters zorgden voor een grote diversiteit aan stampotten en soepen en ruim 90 mensen hebben meegegeten. Geweldig om te zien dat er zoveel enthousiaste mensen zijn die mij willen helpen bij het bij elkaar sponsoren van de deelnemersbijdrage. Het resultaat mocht er zijn: een gezellige & smakelijke avond en dat allemaal voor World Servants. Samen hebben we maar liefst

€   880,- op mogen halen. ☺ Iedereen BEDANKT, ook namens de lokale bevolking van Mboboli!

 

ZWOE-dienst

Zondag 22 januari tijdens de ZWOE-dienst heb ik verteld wat ik precies ga doen in Zambia. De collecte van deze dienst was ook bestemd voor World Servants. Verder hoop ik door het organiseren van acties de deelnemersbijdrage van € 2.390,- bijeen te brengen.

 

Diensten verlenen

Een van de acties die ik ga doen is het verlenen van ‘diensten’. Dus denkt u nu van mijn auto of fiets kan misschien wel wat schoner of heeft u een oppas nodig. U kunt dan contact met mij opnemen via de mail of een telefoontje, dan kunnen we een afspraakje maken om dit voor u te regelen, hierbij mag u zelf weten met welk bedrag u mij wilt sponsoren.

 

Ik wil vragen of u mij zou willen sponsoren zodat ik in 2017 aan dit project kan deelnemen en de mensen in mijn projectland kan helpen, ook namens u.

Een gift is van harte welkom op mijn rekeningnummer:

 

NL22 RBRB 0852 2091 42 t.n.v. N.A. Hietkamp

o.v.v. World Servants.

   Alvast heel erg bedankt!

Groetjes, Neeltje Hietkamp

       Contact of meer informatie

     E-mail: neeltjeworldservants@hotmail.com

    Tel: 06-57768001 of 0511-474925

    Website: www.geef.ws/neeltje

 

 

 

Albanië

 

“Niet best”, dacht ik. Arjan Erkel die eerder ontvoerd was, bezocht het land. De EO zond de documentaire uit. Hij bezocht een familie in Tirana en een dorpje in de bergen, vlakbij deze hoofdstad. Arjan schrok van de vreselijke armoede. “Hoe zullen wij deze dingen ervaren als wij er zijn?”, vroeg ik me af. Want het zal toch heel anders zijn als je de dingen met eigen ogen ziet en met eigen neus ruikt. Daarom is het goed dat we ons nu al goed voorbereiden. Dat doen we al een paar zondagavonden in een zaal bij de kerk van Opeinde. We krijgen ook het nodige huiswerk mee. We lezen en bespreken met elkaar bijvoorbeeld een boekje dat ons laat zien hoe anders mensen met elkaar omgaan in voor ons vreemde culturen. Natuurlijk bereiden we ook een bijbelgedeelte voor dat we verwerken in verhaal, lied, spel en opdrachten. De groep uit Feanwâlden bereidt de geschiedenis van de Emmaüsgangers voor. Dat is goed. Maar ons is ook geleerd dat het heel anders kan lopen. In Pinet gaan we samenwerken met jongeren uit Roemenië. En mochten zij hele andere ideeën hebben, dan zou het programma wel eens honderdtachtig graden kunnen draaien. Dat geldt ook voor andere afspraken. Soms is het alsof agenda's en klokken daar niet bestaan.

Ja, en dan staat er in Pinet ook een moskee. In de zestiger jaren werd het communistische Alabanië volkomen seculier. Alle kerken en moskeeën werden gesloten. Nadat dit regiem in de negentiger jaren het loodje legde, mocht geloven weer. Omdat de streek rond Pinet vroeger islamitisch was, werd de draad weer opgepakt en werd er vanuit Saoedi Arabië een nieuwe moskee in het dorp geplant. Als je dus in dit dorp gaat vertellen over Jezus is het goed rekening te houden met de moslim-achtergrond van de mensen. Dan moet je wel weten wat deze religie voor ogen heeft. Dus hoort het ook bij de voorbereiding dat we wat leren over de islam, en het grote verschil tussen Jezus volgen of Mohammed gehoorzaam zijn.

 

 

Bij het voorbereiden hoort ook het zingen. De ouderen onder ons weten nog wel dat er vroeger op school veel gezongen werd. Het mooie is, dat je die versjes van vroeger vaak nog wel kent. En vaak doen ze je ook nog wel wat. Ze brengen een boodschap. Daarom oefenen we nu ook liederen en hopen die straks met de kinderen daar te zingen.

Lees je in je bijbel over de zendingsreizen van Paulus, dan valt je op dat hij die met een groot vertrouwen onderneemt. Hij heeft voortdurend contact met zijn Zender.  Tijdens onze reis zoeken ook wij dat zelfde contact met dezelfde Zender. We lezen samen de bijbel, en bidden ook samen met elkaar. En we praten en overleggen samen met elkaar. Want ja, dat zie je ook bij Paulus. Hij had ook wel eens meningsverschillen met degenen met wie hij op reis was. Als je bijna drie weken op elkaars lip zit, moet je er ook voor zorgen dat de sfeer goed blijft. Daarom is het goed niet alleen met God te praten, maar ook met elkaar.

Op 19 juli hopen we 's morgens vroeg te vertrekken. Donderdag 4 augustus hopen we weer heelhuids thuis te komen.

 

Ds. K.v.M.

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken