Update: Neeltje Hietkamp terug van veranderende de reis naar Camp Canaan  in Guatemala!

 

Van 19 juli tot 9 augustus 2018 bouwden we samen met 34 jongeren van World Servants mee aan de renovatie van een van de groepshuizen in Camp Canaan (Campamento Canaán Chimaltenango).

 

Vandaag is het alweer bijna twee weken geleden dat ik thuiskwam en het voelt bijna nog als gister. Het zijn voor mij weken geweest waarin ik weer veel nieuwe mensen mocht leren kennen. Gedreven mensen die in de afgelopen weken als een familie voor mij zijn geworden. Met elkaar kijken we terug op bijzondere en onvergetelijke momenten. Het indrukwekkende aan zo’n reis is, dat het je aan het denken zet. Ondanks dat dit alweer mijn derde project was, kom ik elke keer weer vol enthousiasme terug. Iets doen voor een ander, uit liefde voor elkaar maar vooral uit de liefde die we van God mogen ontvangen. Elke dag weer, het is een voorrecht om deze liefde uit te mogen stralen naar anderen. Dit door een gesprek met iemand te hebben, er voor elkaar te zijn, kinderwerk te doen en over Jezus vertellen, samen naar de kerk te gaan en het geloof met elkaar te delen. Niet alleen in woorden maar ook in daden: te bouwen voor en met een ander. Ik merk dat Hij daarbij mijn grootste inspiratiebron is geworden. In zo’n land als Guatemala zie je dingen die indruk op je maken, hoor je verhalen en ervaringen van de mensen om je heen en leer je andere mensen en jongeren écht kennen. Daarnaast ben ik intensiever met het geloof bezig & dat geeft zeker op zo’n plek verbinding en bemoediging voor de mensen om me heen. Het mooiste is voor ons allemaal, ook voor u.

‘’Iedereen die op wat voor manier dan ook mocht bijdragen aan dit project: Allemaal hebben we op onze eigen manier meegebouwd aan het koninkrijk van God!’’

 

Wat is Camp Canaan?

Tijdens het project hebben we kennis gemaakt met het AMG* programma in Camp Canaan. We ontmoetten José Luis en Orpha met hun passie voor kinderen, die hier leiding geven. Zij bezorgen jaarlijks 2.500 kinderen de week van hun leven. Kinderen die dagelijks te maken hebben met armoede en geweld. Deze zware omstandigheden heeft een grote impact op hun ontwikkeling. In Camp Canaan kunnen de kinderen een week lang op adem komen. Op school krijgen ze onderwijs, een maaltijd, gezondheidszorg, huiswerkbegeleiding en worden ze geholpen bij hun persoonlijke ontwikkeling (moreel en geestelijk). Weg uit de stressvolle situatie van het dagelijks leven komen ze persoonlijk en geestelijk tot bloei.

Tijdens hun schooltijd (basis- en middelbaar) krijgt deze ontwikkeling een extra boost door alle leerlingen in de leeftijd van 9 - 20 jaar jaarlijks vijf dagen door te laten brengen in Camp Canaan. De organisatie AMG met wie World Servants samenwerkt geeft de kinderen weer hoop, ze leren dat ze waardevol en geliefd zijn. Op deze plek hebben we van één van de (35 jaar oude) cabins, een gebouw waar de kinderen overnachten, het bestaande dak gerenoveerd. Camp Canaan ligt in Chimaltenango, een bosrijke omgeving op zo’n 50 km afstand van Guatemala city (hoofdstad).

* AMG = Advancing the Ministries of the Gospel, de partnerorganisatie van World Servants in Guatemala.

 

Onderdeel van God’s plan!

Het hele Camp Canaan is eigenlijk tot stand gekomen door de hulp vanuit verschillende projecten, net zoals wij hier nu bouwen. Orpha vertelde ons één van de eerste dagen dat ze samen met haar man gebeden had dat het dak wat nodig aan vervanging toe was, opgeknapt mocht worden. Deze gebeden zijn verhoord, toen ze hoorde dat wij kwamen. Wij zijn een zegening voor hen en alle kinderen die straks in deze cabin mogen slapen. Het sterke, standvastige geloof wat ik bij Orpha en José zie is een grote inspiratie voor mij geworden. In alles vertrouwen ze op Hem.

 Ze vertellen ook dat het soms moeilijk kan zijn om te volharden daarin, zeker als je door moeilijke of zware omstandigheden gaat. Zij getuigen van God’s oneindige liefde en goedheid en vertellen dat sommige moeilijke dingen bijdragen aan een hoger plan, Zijn plan met ons. Zo hebben Orpha & José dat ervaren. Bijvoorbeeld toen ze maar één zoon mochten krijgen. Zo graag hadden ze nog meer kinderen willen krijgen. Het voelde alsof God hun gebeden niet hoorde, maar uiteindelijk mochten zij ervaren dat die gebeden zijn verhoord. Zij werden ‘’ouders’’ van de vele kinderen die hier in Camp Canaan komen. Wat een dankbaarheid zien wij bij hen voor deze zegeningen. Ook zien zij ons, als World Servantsgroep als een zegening, wij zijn hier naartoe gekomen omdat God dit voor ons in gedachten heeft gehad.

Het renoveren van het groepshuis maakt ons bewust van het feit, dat veel van deze kinderen in een compleet andere omgeving zijn opgegroeid. Dagelijks te maken hebben met zware omstandigheden. Nu hier, de liefde van God mogen leren kennen door Orpha, José en alle vrijwilligers die betrokken zijn bij dit bijzondere Camp Canaan. Die liefde is voelbaar!

 We hopen met de renovatie van de gebouwen, dat het werk van Camp Canaan voor deze 2.500 kinderen mag blijven doorgaan. Dat ze zich kunnen ontwikkelen, kinderen mogen ervaren wie ze zijn en dit hun leven mag blijven veranderen.

 

Graag zou ik u later in De Boustien of in een kerkdienst meer willen vertellen over mijn ervaringen in Guatemala.

 

Groetjes, Neeltje Hietkamp

    Contact of meer informatie

 

   Website: www.worldservants.nl/guatemala/GU118

   Projectnieuws: www.worldservants.nl/nieuws/gu118

 

 

 

Albanië

 

“Niet best”, dacht ik. Arjan Erkel die eerder ontvoerd was, bezocht het land. De EO zond de documentaire uit. Hij bezocht een familie in Tirana en een dorpje in de bergen, vlakbij deze hoofdstad. Arjan schrok van de vreselijke armoede. “Hoe zullen wij deze dingen ervaren als wij er zijn?”, vroeg ik me af. Want het zal toch heel anders zijn als je de dingen met eigen ogen ziet en met eigen neus ruikt. Daarom is het goed dat we ons nu al goed voorbereiden. Dat doen we al een paar zondagavonden in een zaal bij de kerk van Opeinde. We krijgen ook het nodige huiswerk mee. We lezen en bespreken met elkaar bijvoorbeeld een boekje dat ons laat zien hoe anders mensen met elkaar omgaan in voor ons vreemde culturen. Natuurlijk bereiden we ook een bijbelgedeelte voor dat we verwerken in verhaal, lied, spel en opdrachten. De groep uit Feanwâlden bereidt de geschiedenis van de Emmaüsgangers voor. Dat is goed. Maar ons is ook geleerd dat het heel anders kan lopen. In Pinet gaan we samenwerken met jongeren uit Roemenië. En mochten zij hele andere ideeën hebben, dan zou het programma wel eens honderdtachtig graden kunnen draaien. Dat geldt ook voor andere afspraken. Soms is het alsof agenda's en klokken daar niet bestaan.

Ja, en dan staat er in Pinet ook een moskee. In de zestiger jaren werd het communistische Alabanië volkomen seculier. Alle kerken en moskeeën werden gesloten. Nadat dit regiem in de negentiger jaren het loodje legde, mocht geloven weer. Omdat de streek rond Pinet vroeger islamitisch was, werd de draad weer opgepakt en werd er vanuit Saoedi Arabië een nieuwe moskee in het dorp geplant. Als je dus in dit dorp gaat vertellen over Jezus is het goed rekening te houden met de moslim-achtergrond van de mensen. Dan moet je wel weten wat deze religie voor ogen heeft. Dus hoort het ook bij de voorbereiding dat we wat leren over de islam, en het grote verschil tussen Jezus volgen of Mohammed gehoorzaam zijn.

 

 

Bij het voorbereiden hoort ook het zingen. De ouderen onder ons weten nog wel dat er vroeger op school veel gezongen werd. Het mooie is, dat je die versjes van vroeger vaak nog wel kent. En vaak doen ze je ook nog wel wat. Ze brengen een boodschap. Daarom oefenen we nu ook liederen en hopen die straks met de kinderen daar te zingen.

Lees je in je bijbel over de zendingsreizen van Paulus, dan valt je op dat hij die met een groot vertrouwen onderneemt. Hij heeft voortdurend contact met zijn Zender.  Tijdens onze reis zoeken ook wij dat zelfde contact met dezelfde Zender. We lezen samen de bijbel, en bidden ook samen met elkaar. En we praten en overleggen samen met elkaar. Want ja, dat zie je ook bij Paulus. Hij had ook wel eens meningsverschillen met degenen met wie hij op reis was. Als je bijna drie weken op elkaars lip zit, moet je er ook voor zorgen dat de sfeer goed blijft. Daarom is het goed niet alleen met God te praten, maar ook met elkaar.

Op 19 juli hopen we 's morgens vroeg te vertrekken. Donderdag 4 augustus hopen we weer heelhuids thuis te komen.

 

Ds. K.v.M.

 

 

 

 

 

Nacht Zonder Dak Feanwâlden streefbedrag verdriedubbeld!

 

Afgelopen zaterdag 26 en zondag 27 mei brachten 49 jongeren in Feanwâlden de nacht door in een zelfgebouwd krotje van karton en plastic. Met deze ‘Nacht Zonder Dak’ actie werd er maar liefst € 8.150,- opgehaald voor straatjongeren in Bolivia, Kenia en India. Nacht Zonder Dak is een actie van ontwikkelingsorganisatie Tear.

 

Door de nacht buiten in een krotje door te brengen wilden de jongeren ervaren hoe het is om geen dak boven het hoofd te hebben. Nacht Zonder Dak is een uniek evenement waarbij bewustwording, samen plezier maken en iets doen voor anderen hand in hand gaan.

 

Zaterdag om 16:00 uur is de Nacht Zonder Dak in Feanwâlden van start gegaan, jongeren kwamen met grote kartonnen dozen en zelfs al opgebouwde krotjes op het terrein aan. Er was ruim de tijd om de pastorietuin om te bouwen tot één grote krottenwijk.

De avond viel en de bijna vijftig deelnemers waanden zich actief in de sport-en-spel-activiteiten.

Na ruim twee uur actie konden deelnemers genieten van live muziek

 

 

bij het kampvuur. Om 02.00 uur dook iedereen zijn of haar krot in. De ochtend begon vroeg in de krottenwijk van Feanwâlden, van slapen is het bijna niet gekomen.

 

Om 7.30 uur stond het ontbijt klaar waarna er met z’n allen actief mee werd gedaan aan de ochtendgymnastiek.

Om 9.30 uur is de Nacht Zonder Dak afgesloten met een tuindienst onder begeleiding van de Christelijke band Chosen. In deze dienst is spreker Karinus Rauwerda van organisatie de Tear ook aan het woord geweest om zijn verhaal te doen over deze actie.

Ook werd deze ochtend het eindbedrag bekend gemaakt, er is maar liefst  8.150,-  euro opgehaald voor de straatjongeren aan de andere kant van de wereld!

 

 

 

‘Wij zijn supertrots en kunnen terug kijken op een zeer geslaagde Nacht Zonder Dak!’ zo klonk team Nacht Zonder Dak Feanwâlden.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken