Activiteiten in het winterseizoen 2020-2021

 

ALPHACURSUS

 

Heeft het leven zin? Komt er nog iets na de dood? Als God er is, waar is Hij dan? Wat weten we eigenlijk over Jezus? En wat kan Hij voor ons betekenen? Allemaal vragen. In deze cursus waar je kennis maakt met het christelijk geloof, gaan we die niet uit de weg. We komen met eerlijke antwoorden, in een taal die iedereen kan begrijpen. Het christelijk geloof is één groot en uitdagend avontuur.

De cursus wijst de weg naar een authentiek geloof, dat in deze tijd verrassend veel te zeggen heeft. Wie weet is deze cursus iets voor jou.

 

Ben je geïnteresseerd, trek dan aan de bel/app bij Lia Hengst (06-23767198), Margaretha Damstra (06-82019081), Baukje Hoekstra (06-13300899) of Klaas van Marrum (06-33434557).

 

We beginnen om half zeven met samen eten. Vervolgens laten we ons inspireren door de man in de straat, korte impressies, heldere antwoorden en inzichten van mensen die dicht bij God leven. Daarna gaan we in vaste groepen uiteen om jouw vragen te bespreken. En het werkt. God werkt door deze cursus heen. Veel mensen merken dat juist tijdens het weekeinde dat gewijd is aan het werk van de Heilige Geest. Heb je de cursus al eens eerder gevolgd, en zou je dat opnieuw willen doen, weet je welkom, want hoogstwaarschijnlijk zul je bij het opnieuw doorlopen van de lessen nog meer diepgang in je geloof gaan ervaren.

 

Dit seizoen gaan we van start op donderdag 1 oktober. Daarna volgen nog 8, 15, 22 en 29 oktober, 5, 12, 19, 26 november en 3 december. Het weekeinde houden we op vrijdagavond 6 en zaterdag 7 november. Jullie zijn van harte welkom in de Mienskip.

 

Je kunt je opgeven bij Siep Wijbenga: tel. 473355 of w.wijbenga3@knid.nl.

 

 

 

 

Jezus zien – ademen – leven

 

Ik (Klaas van Marrum) ben aangehaakt bij een inspiratietraject van een collega uit Zwolle, Jos Douma. Dat deed ik omdat het hier en daar toch lastig wordt in grotere groepen bij elkaar te komen. Daarom is dit juist een tijd waarin je of in je eentje of in kleine groepen inspiratie moet zien te vinden. Ik haakte aan en ik hoop dat meer mensen aanhaken. Ik ben begonnen te lopen en we gaan zien waar we uitkomen. Jos Douma zegt o.a. het volgende over dit traject. “Het inspiratietraject gaat over Jezus omdat ik geloof dat het in deze tijd van corona vooral belangrijk is om als kerk terug te gaan naar de kern, en dat is Jezus; de preken zijn belangrijke 'knooppunten' in het inspiratietraject; om die preken heen (vooraf en achteraf) wordt materiaal aangereikt dat je helpt om de boodschap van het evangelie te laten landen in je leven en/of te delen met anderen;er komen elke week een of meer mails (ik denk aan minimaal 1 en maximaal 3); dat zal niet per se op vaste tijdstippen zijn; in de mails vind je steeds leerzame teksten, inspirerende citaten, links naar video's of luisterliederen, reflectievragen, oefeningen, suggesties voor praktijken, afbeeldingen, enzovoort".

 

Meer informatie vind je op www.levenindekerk.nl/jezus-zien-ademen-leven/

 

Daar kun je je ook opgeven.

 

 

Wat in het vat zit…

 

Met enkele collega's in de regio zijn we bezig een veertigdagenproject voor meerdere gemeentes te organiseren. We oriënteerden ons reeds en begin september hebben we een gesprek met twee vertegenwoordigers van Kerygma. We gebruikten al eerder materiaal van deze stichting voor toerusting en evangelisatie.

 

In de tijd erna maken we ruimte voor een school. Paulus zegt tegen de Korinthiërs en ons: “... streeft ernaar te profeteren ...”. Na het opstandingsfeest willen ook wij daarnaar streven. We laten ons daarbij helpen door Matthew Helland, predikant in Amsterdam. Hij onderwees ons al eerder in de Alpha-xl cursus. Hij is dus al een beetje een bekend en vertrouwd gezicht.

 

Wat ook in het vat zit, maar al eerder zijn weg zou kunnen vinden is het volgende. Op 26 augustus zaten enkele mensen rond de tafel die graag zouden willen zien dat er weer wat vuur komt in de gebedskring en dat er een vervolg komt op de “Ieder heeft een lied” uitzendingen.

We stellen voor als gebedskring samen te komen op de eerste woensdag van de maand om 19.00 uur in de Johanneskerk. Het zal dan gaan om 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december.

 

“Ieder heeft een lied” zal dan op de derde woensdag van de maand worden uitgezonden om half acht. Voorlopig staan de volgende woensdagen in de planning: 16 september, 21 oktober, 18 november en 16 december. Natuurlijk ben je welkom als je mee wilt bidden. We houden ons natuurlijk aan de regels. En je bent ook welkom als je eens een uitzending wilt verzorgen, of als je dat samen met iemand anders wilt doen.

Je kunt dan contact opnemen met:

Margaretha Damstra (06-82019081) of Griet Strikwerda.

 

 

 

 

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken