Jeugdgeluiden

De laatste tijd hebben we weer even pas op de plaats moeten maken met het Jeugdwerk. Maar gelukkig kunnen we op dit moment weer activiteiten plannen.

Met de creativiteit van de leiding worden er voor de jeugd mooie activiteiten gepland binnen de Covid-19 maatregelen.

 

Club

De clubavonden voor groep 8 t/m klas 3 gaan weer door. Klas 2 en 3 zijn vanaf nu samengevoegd.

Dit jaar zijn er nog de volgende avonden:

Groep 8: maandag 7 december

Klas 1: maandag 14 december

Klas 2/3: donderdag 10 december

Ook voor 2021 staan de avonden al gepland, zet deze data alvast in de agenda.

Groep 8: maandag 18 januari, 1 februari, 15 februari,

8 maart, 22 maart.

Klas 1: maandag 11 januari, 25 januari, 8 februari, 1 maart, 15 maart

Klas 2 en 3: donderdag 14 januari, 28 januari, 11 februari,

4 maart, 18 maart

Het Clubweekend hebben we ook heel voorzichtig al ingepland bij Kampeerboerderij Wouda en wel op 9, 10 en 11 april. We hopen dat we dit jaar wel met z’n allen het Clubseizoen kunnen afsluiten.

Mochten er nog vragen zijn over club, neem dan contact op met Elise Krol.

 

 

16+ groep

Helaas hebben we voor deze groep nog geen avonden kunnen plannen dit jaar ivm de Covid-maatregelen. Zodra er meer ruimte is, ontvangt deze groep een uitnodiging van Elise en Tjeerd.

 

Tienerdienst

De Tienerdienst op 22 november jl. is gehouden buiten de kerkdienst om. Een enthousiaste groep jongeren heeft op de fietst alle kerken in Feanwâlden bezocht.

We kijken nog naar een leuke kerstactiviteit voor deze groep, hiervoor volgt de uitnodiging.

De eerstvolgende Tienerdienst staat gepland op: zondag 10 januari

Namens de leiding, Jack, Doetie en Gretha

 

Oppas

We hebben besloten geen nieuw oppasrooster te maken, omdat er dit seizoen nog geen gebruik van is gemaakt.

Als u/jij wel graag oppas wilt hebben tijdens een kerkdienst, neem dan uiterlijk de woensdag voor de dienst contact op met Gretha Hoogland . We zorgen er dan voor dat het geregeld wordt.

 

 

 

 

 

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken