Geef voor je kerk!

 

Mijn Kerk / Onze Kerk:

“Door de kerk besef ik waar het om gaat … en daarom geef ik voor mijn kerk”

Juist in deze tijd vol onzekerheden moeten wij elkaar vasthouden in geloof en ons verbinden ons met de mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

Geef voor je kerk! Geef aan Kerkbalans!

 

Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 doen weer 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2021. Uw ouderling of omtinker komt vanaf 16 januari bij u langs om de envelop en folder van de Actie Kerkbalans aan u te overhandigen.

 

Predikanten, organisten en vele vrijwilligers zijn belangrijke schakels in onze gemeente. Maar u, lid van de gemeente, bent de belangrijkste schakel in het geheel om het werk in de wijngaard van onze Heer mogelijk te maken. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nú en de kerk van morgen. De begroting 2020 laat een tekort zien van € 27425,-  Daarom vragen wij u dringend om, naar vermogen, bij te dragen.

Hoe bepaalt u welk bedrag u geeft? Een handreiking:

• een minimale bijdrage van € 50 per jaar of

• elke maand 2% van uw netto inkomen of

• als het mogelijk is een hoger bedrag.

• indien mogelijk minimaal 5% meer dan vorig jaar.

Geef voor je kerk, geef voor een kerk in balans.

 

Namens het College van Kerkrentmeesters

Margaretha de Vries-Damstra

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken