Wij vragen uw aandacht voor de volgende functies:

 

- Drukker.

Het verzorgen van het drukwerk van De Boustien en Sneintemoarn. Informatie is op te vragen bij Wim Alberts (475688) Deze functie is vacant vanaf juni 2023;

 

- Webbeheerder.

Het bijhouden en onderhoud van de website van de kerk. Deze functie komt vrij zodra er een vervanger is gevonden. Informatie kunt u opvragen bij Eddy Meijer (tel 474684);

 

- Penningmeester van de Kerkrentmeesters.

Deze functie is vanaf juni 2022 vacant. U kunt informatie opvragen bij Bauke Kasma (476861);

 

- Voorzitter van de Kerkrentmeesters.

Deze functie is vanaf juni 2022 vacant. U kunt informatie opvragen bij Wander Slomp (472829).

 

- Een nieuwe functie is een ICT functionaris. We hebben plannen om te starten met een QR code en zullen op termijn nog meer financiële zaken willen automatiseren.

Informatie kunt u hierover vragen bij Bauke Kasma (476861)

 

 

 

Er zijn overigens nog heel veel meer werkzaamheden te doen binnen onze kerk. Voor een taak kunt u informeren naar de mogelijkheden en contact opnemen met Jannie den Hertog.

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken